سایت تخصصی مشاوره تحصیلی تلفنی سپید سایت مشاوره تلفنی - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
شرایط شرکت در کنکور سراسری 98

<blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h2><strong>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</strong></h2></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">داوطلبان عزیز در صورتی که در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span> و بطور کلی درباره <a href="https://sepid.org/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">دانشگاه سراسری</a> مشکلی داشتید یا نیاز به <a href="https://sepid.org/">مشاوره تحصیلی</a> داشتید می توانید از 8-24 هر روز حتی ایام تعطیل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگیرید تا با کارشناسان مجرب <a href="https://sepid.org/">سپید</a> در ارتباط باشید.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">[caption id="attachment_4255" align="aligncenter" width="600"]<img class="size-full wp-image-4255" src="https://sepid.org/wp-content/uploads/2018/06/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-98.jpg" alt="شرایط شرکت در کنکور سراسری 98" width="600" height="300" /> شرایط شرکت در کنکور سراسری 98[/caption]</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>موضوعات مورد بحث در <strong>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</strong></h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span> موضوعات و موارد یمطرح خواهیم نمود که به نظر بایستی داوطلبان <a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html">کنکور</a> 98 در زمینه آنها اطلاعات لازم را داشته باشند. در ابتدا نیز به بیان سرفصل های مورد بحث در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span> در این بخش می پردازیم. از این رو می توان از میان سر فصل های مرتبط با این موضوع به این موارد اشاره نمود.</p><ol style="font-family: yekan, tahoma;"><li>توضیحات ابتدایی در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span></li><li>شرایط اختصاصی شرکت در <a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html">کنکور</a> سراسری 98</li><li>شرایط عمومی شرکت در <a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html">کنکور</a> سراسری 98</li><li>توضیحات پایانی در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span></li></ol><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>توضیحات ابتدایی در زمینه <strong>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</strong></h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">به طور کلی هنگامی که در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span> سخن به میان می آید داوطلبان بایستی با دو دسته از شرایط مواجه باند. این دو دسته از شرایط در واقع شرایط عمومی و شرایط اختصاص می باشد. در زمینه تفاوت های این دو دسته از شرایط در بخش های بعدی توضیحاتی ارائه خواهیم نمود. اما در این بخش تنها به بیان این امر اکتفا می نماییم که این شرایط اختصاصی از شرایطی می باشند که مختص به این آزمون بود و بایستی داوطلب دارای این شرایط بوده باشد.</p><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>شرایط عمومی شرکت در کنکور سراسری 98</h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">به هنگا صحبت در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span> اولین موردی که بایستی به بیان آن بپردازیم در زمینه شرایط عمومی این آزمون می باشد. شرایط عمومی در واقع شرایطی می باشند که معمولا تمامی داوطلبان دارای آن می باشند و اختصاص به این آزمون به تنهایی ندارد و دیگر آزمون ها نیز این شرایط را از داوطلبان خود می خواهند. از جمله این شرایط می توان به این چند مورد اشاره نمود.</p><ol style="font-family: yekan, tahoma;"><li>اعتقاد داشتن به دین اسلام و یا دیگر ادیان مورد تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران</li><li> عدم عناد و دشمنی ( نه اعتراض ) با نظام جمهوری اسلامی ایران</li><li>عدم احراز فساد اخلاقی</li><li>عدم سابقه عضویت در سازمان های غیرقانونی</li><li>عدم اعتیاد به مواد مخدر</li><li>برخورداری از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی</li><li>نداشتن سوء پیشینه و فساد اخلاقی</li></ol><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>شرایط اختصاصی شرکت در کنکور سراسری 98</h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">شرایط اختصاصی شرکت در <a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html">کنکور</a> سراسری 98 در واقع به آن دسته از <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span> بیان می گردد که مختص به کنکور سراسری 98 می باشد و در سایر آزمون ها نمی توانید از شرایط را مشاهده نمایید. در این بخش به بیان برخی از این شرایط خواهیم پرداخت.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">داشتن مدک دیپلم نظام قدیم و یا گواهی دوره پیش دانشگاهی برای داوطلبان نظام جدید و یا داشتن مدک معادل آن ( کاردانی ).</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">آن دسته از داوطلبان شرکت در <a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html">کنکور</a> سراسری 98 که دانشجوی دوره های روزانه در مقاطع مختلف اعم از کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکتری که تمایل به شرکت مجدد در کنکور را داشته باشند بایستی تا قبل از 30 بهمن 97 انصراف خود را از دانشگاه اعلام نمایند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">دانشجویان اخراجی دانشگاه های کشور به مانند دانشجویان انصرافی پس از تسویه کامل از دانشگاه یا موسسه تحصیلی قبلی خود هیچ منعی برای ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری 98 را ندارند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">[caption id="attachment_4256" align="aligncenter" width="600"]<img class="size-full wp-image-4256" src="https://sepid.org/wp-content/uploads/2018/06/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-98.jpg" alt="شرایط کنکور سراسری 98" width="600" height="300" /> شرایط کنکور سراسری 98[/caption]</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>توضیحات پایانی در زمینه <strong>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</strong></h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">در میان شرایط اختصاصی شرکت در <a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html">کنکور</a> سراسری 98 بایستی در مورد آن دسته از داوطلبان که از دانشگاه قبیل خود برای شرکت مجدد در کنکور سراسری 98 انصراف داده اند و یا این که از دانشگاه قبلی خود اخراج شده اند نبایستی از لحاظ نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل داشته باشند.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">مورد دیگر این که با توجه به محدودیت های موجود د راین مقاله تنها به بیان شرایط اصلی و مهم کنکور سراسری 98 پرداخته ایم. از این رو داوطلبان عزیز می توانند برای اطلاع از دیگر <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span> به دفترچه ثبت نام کنکور سراسری مراجعه نمایند. در پایان نیز می توانید برای کسب اطلاعات دیگر به لینک هایی که در انتهای این مقاله قرار داده شده است مراجعه نمایید.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">داوطلبان عزیز در صورتی که در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></span> و بطور کلی درباره <a href="https://sepid.org/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">دانشگاه سراسری</a> مشکلی داشتید یا نیاز به <a href="https://sepid.org/">مشاوره تحصیلی</a> داشتید می توانید از 8-24 هر روز حتی ایام تعطیل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگیرید تا با کارشناسان مجرب <a href="https://sepid.org/">سپید</a> در ارتباط باشید.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">لینک های مفید</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">دانشگاه سراسری</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.html">دانشگاه پیام نور</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">کارشناسی دانشگاه سراسری</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">کارشناسی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.html">کارشناسی دانشگاه پیام نور</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/www-sanjesh-org.html">www.sanjesh.org</a></p><h3 style="font-family: yekan, tahoma;">مطالب مفید <strong><em>شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</em></strong></h3><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">انتخاب رشته کنکور سراسری</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c.html">انصراف از دانشگاه دولتی</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1.html">ترمیم معدل برای کنکور</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">شرکت مجدد در کنکور سراسری</a></p><div id="single-title" style="font-family: yekan, tahoma;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-98.html">تغییرات کنکور سراسری 98</a></p></div><div id="single-title" style="font-family: yekan, tahoma;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">تفاوت دوره روزانه و شبانه دانشگاه سراسری</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/category/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c.html">برنامه ریزی کنکور سراسری</a></p></div><div id="single-title" style="font-family: yekan, tahoma;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2.html">ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7.html">دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1.html">ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">لیست رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><div id="single-title"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.html">ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.html">دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a href="https://sepid.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1.html">لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور</a></p></div></div><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> منبع:</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-98.html">شرایط شرکت در کنکور سراسری 98</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p>


ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 16 خرداد 1397 - 10:48 توسط : sepid
آخرین مطالب :
علمی کاربردی چهارشنبه 19 دی 1397
مشاوره تحصیلی پنجشنبه 22 آذر 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ترکمنچای دوشنبه 21 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بنیس دوشنبه 21 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بناب مرند 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ایلخچی 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اهر شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اسکو شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد آذرشهر شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد هشترود شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد میانه شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مرند شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مراغه شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد شبستر شنبه 19 خرداد 1397

مطالب تصادفی :
کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تبریز - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
اعلام نتایج آزمون تیزهوشان کهگیلویه و بویراحمد - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی البرز شنبه 19 خرداد 1397
زمان ثبت نام مدارس شاهد شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کرمان شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی دشتی(خورموج) شنبه 19 خرداد 1397
اعلام نتایج کنکور سراسری شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون تیزهوشان استان خراسان رضوی - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان خراسان شمالی - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قزوین - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان خراسان جنوبی - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه آزاد شنبه 19 خرداد 1397
انتخاب رشته کنکور سراسری شنبه 19 خرداد 1397
کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان زنجان - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی شنبه 19 خرداد 1397