سایت تخصصی مشاوره تحصیلی تلفنی سپید سایت مشاوره تلفنی - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97

<blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h2><strong>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</strong></h2></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">داوطلبان عزیز در صورتی که در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> و بطور کلی درباره <a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دانشگاه آزاد</a> مشکلی داشتید یا نیاز به <a href="https://sepid.org/">مشاوره تحصیلی</a> داشتید می توانید از 8-24 هر روز حتی ایام تعطیل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگیرید تا با کارشناسان مجرب <a href="https://sepid.org/">سپید</a> در ارتباط باشید.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><span style="font-family: yekan, tahoma;">[caption id="attachment_4517" align="aligncenter" width="600"]</span><img class="size-full wp-image-4517" src="https://sepid.org/wp-content/uploads/2018/06/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-97-1.jpg" alt="ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97" width="600" height="300" style="font-family: yekan, tahoma;" /><span style="font-family: yekan, tahoma;"> ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97[/caption]</span><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>موارد مهم در <strong>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</strong></h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">با توجه به این که <a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دانشگاه آزاد</a> به صورت بدون آزمون نیز دانشجو پذیرش دارد از این رو موارد متعددی می تواند مطرح در <strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong> برای داوطلبان تحصیل در <a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دانشگاه آزاد</a> مطرح باشد. در این مقاله نیز برای پاسخگویی به این موارد نگاشته شده است. در ابتدا نیز به بیان سر فصل های مورد بحث در این مقاله می پردازیم تا داوطلبان با ذهنیت مناسبی به ادامه مقاله توجه نمایند. از جمله موارد مطرح در این مقاله می توان به این چند مورد اشاره نمود.</p><ol style="font-family: yekan, tahoma;"><li>زمان شروع <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span></li><li>نحوه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span></li><li>توضیحات پایانی در <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span></li></ol><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>زمان شروع <strong>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</strong></h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">به طور کلی دانشگاهآزاد همانند دیگر دانشگاه های کشور در دو ورودی مهر و بهمن ماه و به دو صورت با آزمون و بدون آزمون دانشجو پذیرش می نماید. این پذیرش نیز در مقاطع <a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">کاردانی دانشگاه آزاد</a> و <a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">کارشناسی دانشگاه آزاد</a>  انجام می پذیرد. البته در مقاطع بالاتری نیز پذیرش دانشجو دارد که تنها در ورودی مهر می باشد. جدا از این توضیحات بایستی در زمینه زمان شروع <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> بایستی بیان شود که در ورودی مهر این دانشگاه ثبت نام ها معمولا از مرداد ماس شروع می گردد. از این رو داوطلبان تحصیل در دانشگاهآزاد بایستی در این بازه زمانی به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاهآزاد به نشانی <a href="https://sepid.org/www-azmoon-org.html">www.azmoon.org</a> مراجعه نمایند. برای ورودی بهمن ماه نیز معمولا از دی ماه لینک ثبت نام فعال می گردد. با توجه به این توضیحات داوطلبان بایستی در این بازه های زمانی برای <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> اقدام نمایند.</p><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>نحوه <strong>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</strong></h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">فرایندی را که داوطلبان بایستی برای <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> طی نمایند ممکن است کمی متفاوت با دوره های قبل باشد. به این صورت که در دوره های قبل داوطلبان برای <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> به صورت بدون آزمون تنها می توانستند با یک کارت خریداری شده خود یک انتخاب داشته باشند و با همان یک انتخاب ثبت نام آنها تقریبا قطعی می گردید. اما در ورودی بهمن سال گذشته تغییرای در زمینه نحوه ثبت نام اعمال گردید. این تغییران به این صورت بود که در آن داوطلبان با خرید یک کارت ثبت نام می توانستند تعدادی رشته را برای تحصیل خود انتخاب نمایند و <a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دانشگاه آزاد</a> با بررسی مواردی همچون معدل در نهایت اعلام منمود که داوطلب در کدام از این رشته محل ها پذیرش کسب نموده و می تواند تحصیل نماید. در این روش جدید در واقع مهم ترین فیلتر پذیرش سوابق تحصیلی داوطلبان می باشد. در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> نیز به احتمال بسیار زیاد از این شیوه استفاده خواهد شد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><span style="font-family: yekan, tahoma;">[caption id="attachment_4518" align="aligncenter" width="600"]</span><img class="size-full wp-image-4518" src="https://sepid.org/wp-content/uploads/2018/06/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-97.jpg" alt="ثبت نام دانشگاه آزاد 97" width="600" height="300" style="font-family: yekan, tahoma;" /><span style="font-family: yekan, tahoma;"> ثبت نام دانشگاه آزاد 97[/caption]</span><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p><blockquote style="font-family: yekan, tahoma;"><h3>توضیحات پایانی در <strong>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</strong></h3></blockquote><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">یکی از موارد بسیار مهم در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> تکمیل ظرفیت آن می باشد. به این صورت که اگر داوطلبان در ثبت نام اصلی در هیچ کدام از رشته محل های انتخابی خود پذیرش کسب نکرده باشند می تواند شانس خود را در تکمیل ظرفیت رشته محل های مشخص شده امتحان نمایند.از این رو می توان تکمیل ظرفیت را آخرین شانس برای <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> داوطلبان به حساب آورد. همچنین تمامی فرایند <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> داوطلبان به صورت اینترنتی و از طریق سامانه سنجش و پذیرش <a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دانشگاه آزاد</a> به نشانی <a href="https://sepid.org/www-azmoon-org.html">www.azmoon.org</a>  انجام می گیرد. از این رو در این مرحله از ثبت نام نیازی و حضور داوطلبان در دانشگاه وجود نداشته و تنها در زمان تحویل مدارد می بایستی داوطلبان به صورت حضوری در محل دانشگاهی حاضر شوند. در نهایت لازم به ذکر می باشد که معمولا <a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2.html">ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد</a> و <a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7.html">ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد</a> در یک بازه زمانی صورت می گیرد.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">داوطلبان عزیز در صورتی که در زمینه <span style="text-decoration-line: underline;"><strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></span> و بطور کلی درباره <a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دانشگاه آزاد</a> مشکلی داشتید یا نیاز به <a href="https://sepid.org/">مشاوره تحصیلی</a> داشتید می توانید از 8-24 هر روز حتی ایام تعطیل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگیرید تا با کارشناسان مجرب <a href="https://sepid.org/">سپید</a> در ارتباط باشید.</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">لینک های مفید</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">کاردانی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">کارشناسی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">دکتری دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">رشته های دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">ثبت نام دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">شهریه دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">نتایج دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دفترچه دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">انتخاب رشته دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">زمان ثبت نام دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html">دانشگاه آزاد</a></p><h3 style="font-family: yekan, tahoma;">مطالب مفید <strong><em>ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</em></strong></h3><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">کاردانی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/www-azmoon-org.html">www.azmoon.org</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">شهریه رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7.html">ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">اعلام نتایج کاردانی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">کارشناسی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7.html">شهریه رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7.html">دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af.html">دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;">منبع:</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"><a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-97.html">ثبت نام دانشگاه آزاد مهر و بهمن 97</a></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: yekan, tahoma;"> </p>


ارسال شده در تاریخ : جمعه 18 خرداد 1397 - 14:12 توسط : sepid
آخرین مطالب :
علمی کاربردی چهارشنبه 19 دی 1397
مشاوره تحصیلی پنجشنبه 22 آذر 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ترکمنچای دوشنبه 21 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بنیس دوشنبه 21 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بناب مرند 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ایلخچی 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اهر شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اسکو شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد آذرشهر شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد هشترود شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد میانه شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مرند شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مراغه شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد شبستر شنبه 19 خرداد 1397

مطالب تصادفی :
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی زرند شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته میهمانداری هواپیما شنبه 19 خرداد 1397
انتخاب رشته کنکور کاردانی فنی حرفه ای شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی بوشهر شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کنگان شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی سمنان شنبه 19 خرداد 1397
اعلام نتایج آزمون تیزهوشان آذربایجان غربی - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
اعلام نتایج آزمون تیزهوشان کهگیلویه و بویراحمد - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
اعلام نتایج آزمون تیزهوشان خراسان شمالی - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
شهریه رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد شنبه 19 خرداد 1397
www.saja.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی نیر شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رفسنجان شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد شنبه 19 خرداد 1397
لیست رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شنبه 19 خرداد 1397