سایت تخصصی مشاوره تحصیلی تلفنی سپید سایت مشاوره تلفنی - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

<blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h2 style="margin: 0px; padding: 0px;">دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</h2></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">داوطلبان عزیز در صورتی که در زمینه<span> </span><strong><em>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</em></strong> مشکلی داشتید یا نیاز به<span> </span><a href="https://sepid.org/">مشاوره تحصیلی</a><span> </span>داشتید می توانید از 8-24 هر روز حتی ایام تعطیل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگیرید تا با کارشناسان مجرب<span> </span><a href="https://sepid.org/">سپید</a><span> </span>در ارتباط باشید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">[caption id="attachment_705" align="aligncenter" width="600"]<img width="600" height="300" alt="دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی" src="https://sepid.org/wp-content/uploads/2018/03/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-3.jpg" class="size-full wp-image-705" /><span> </span><strong><em>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</em></strong>[/caption]</p><blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px;">شرایط و ضوابط مندرج در<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong></h3></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بخش اول و کاربردی<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong><span> </span>بخش مربوط به شرایط و ضوابط تحصیل در<span> </span><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html">دانشگاه علمی کاربردی</a><span> </span>است. در این بخش از دفترچه به بیان این شرایط و ضوابط پرداخته اند. از جمله این ضوابط داشتن مدرک کاردانی در هر رشته ای می باشد. لازم به ذکر است که نیازی به مرتبط بودن رشته<span> </span><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c.html">کاردانی</a><span> </span>و<a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html">کارشناسی</a><span> </span>ناپیوسته وجود ندارد. همچنین شرایط عمومی تحصیل در<span> </span><a href="https://sepid.org/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html">دانشگاه علمی کاربردی</a><span> </span>تفاوت خاصی با بقیه دانشگاه ها ندارد.</p><blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px;">سهمیه های تعیین شده در داخل<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong></h3></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">در داخل<span> </span><em><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی<span> </span></strong></em>بخشی نیز اختصاص به بیان توضیحاتی در زمینه سهمیه ها دارد. از جمله سهمیه های تعیین شده می توان به سهمیه دانشجویان شاهد و ایثارگر اشاره نمود. به این صورت که هم در زمینه پذیرش و هم در طول تحصیل نیز سهمیه های خاصی برای این دسته از داوطلبان دانشگاه علمی کاربردی در نظر گرفته است. در زمینه پرداخت هزینه دانشجویان شاهد از پرداخت هزینه تحصیل معاف می باشند. همچنین برای داوطلبان چانباز بالای 50 در صد نیز چنین شرایطی مهیا شده است.</p><blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px;">بخش شهریه در<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong></h3></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بخش دیگری که داوطلبان به دنبال کسب اطلاعاتی در زمینه آن هستند در مورد میزان شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی می باشد. در این زمینه در بخش شهریه به طور کامل توضیح داده ایم ، اما به طور کوتاه بایستی بیان نمود که شهریه پرداختی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شود. شهریه ثابت به میزان مبلغی گفته می شود که دانشجویان در ابتدای هر ترم بایستی پرداخت نمایند. که شهریه ثابت به طور تفکیکی برای هر گروه در این دانشگاه تعیین می گردد. برای گروه صنعت شهریه ثابت تعیین شده در مقطع کارشناسی مبلغ 485530 تومان ، برای گروه مدیریت و خدمات اجتمایی شهریه ثابت تعیین شده مبلغ 353724 تومان ، برای گروه فرهنگ و هنر شهریه ثابت مبلغ 401786 تومامن و در نهایت برای گروه کشاورزی شهریه ثابت را مبلغ 381064 تومان تعیین شده است. داوطلبان عزیز می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به مقاله میزان شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی مراجعه نمایند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">[caption id="attachment_704" align="aligncenter" width="600"]<img width="600" height="300" alt="دفترچه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی" src="https://sepid.org/wp-content/uploads/2018/03/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-2.jpg" class="wp-image-704 size-full" /><span> </span>دفترچه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی[/caption]</p><blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px;">آدرس و شماره تماس واحد های علمی کاربردی موجود در<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong></h3></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بخش دیگر دفترچه که در زمان ثبت نام مورد استفاده فراوان داوطلبان قرار می گیرد بخشی است که در آن آدرس و شماره تماس واحد های مختلف علمی کاربردی در آن قرار داده شده است. در این بخش از دفترچه که در زمان اولویت بندی انتخاب های داوطلب می توان از آن استفاده نمود اطلاعات مناسبی وجود دارد. این اطلاعات بخصوص در شهر های بزرگ که دسترسی به واحد دانشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است ، مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد.</p><blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px;">لیست رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</h3></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مهمترین و کاربردی ترین بخش<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong><span> </span>بخش مربوط به<span> </span><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">لیست رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a><span> </span>می باشد. در این بخش از دفترچه رشته ها به صورت جداگانه برای گروه های صنعت ، مدیریت و خدمات اجتماعی ، کشاورزی ، فرهنگ و هنر قرار دارد ، داوطلبان می توانند در زمان<span> </span><a href="https://sepid.org/category/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87.html">انتخاب رشته</a><span> </span>و ثبت نام مورد استفاده قرار دهند. در این بخش ظرفیت رشته ها ، کد رشته ها ، نوع ظرفیت ها ( شاغل و غیر شاغل ) قرار دارد. که در بخش بعدی مقاله به توضیح آن خواهیم پرداخت.</p><blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px;">سهمیه شاغل و تعاریف شاغل در<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong></h3></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">سهمیه شاغلی که در<span> </span><em><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong></em><span> </span>و در سایر دفترچه ها به آن اشاره می شود ، به بخشی از ظرفیت رشته ها گفته می شود که اختصاص به داوطلبانی دارد که در زمینه رشته مورد نظر شاغل بوده باشند. در این بخش از دفترچه برای هر کدام از واحد های علمی کاربردی که سهمیه شاغل را اعمال می کنند تعاریفی برای شاغلین قرار داده اند. داوطلبی که قصد استفاده از ظرفیت شاغل را دارد بایستی شرایط شغلی خود را با آن تعریف مقایسه کند و در صورتی که دارای آن شرایط باشد می تواند از این سهمیه استفاده کند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">[caption id="attachment_703" align="aligncenter" width="600"]<img width="600" height="300" alt="دفترچه ثبت نام کارشناسی علمی کاربردی" src="https://sepid.org/wp-content/uploads/2018/03/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-1.jpg" class="wp-image-703 size-full" /><span> </span>دفترچه ثبت نام کارشناسی علمی کاربردی[/caption]</p><blockquote style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><h3 style="margin: 0px; padding: 0px;">بخش فرم ها در<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong></h3></blockquote><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بخش پایانی<span> </span><strong>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</strong><span> </span>اختصاص به فرم هایی دارد که نیاز است داوطلب برای ثبت نام خود آنها را تکمیل نماید. از جمله این فرم ها که در این بخش قرار داده شده است می توان به فرم سهمیه شاغل ، فرم تایید معدل اشاره نمود. این فرم ها در زمان ثبت نام حضوری داوطلب بایستی تکمیل گردد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">داوطلبان عزیز در صورتی که در زمینه<span> </span><strong><em>دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</em></strong><span> </span>و<span> </span><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">دفترچه ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی</a> مشکلی داشتید یا نیاز به<a href="https://sepid.org/">مشاوره تحصیلی</a><span> </span>داشتید می توانید از 8-24 هر روز حتی ایام تعطیل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگیرید تا با کارشناسان مجرب<span> </span><a href="https://sepid.org/">سپید</a><span> </span>در ارتباط باشید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a data-mil="561" href="https://sepid.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">رشته های علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a data-mil="561" href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">ثبت نام علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a data-mil="561" href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">دفترچه علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a data-mil="561" href="https://sepid.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">نتایج علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a data-mil="561" href="https://sepid.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">شهریه علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a data-mil="561" href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a data-mil="561" href="https://sepid.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">زمان ثبت نام علمی کاربردی</a></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">مطالب مرتبط با دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</h3><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://sepid.org/category/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://sepid.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1.html">ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://sepid.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">لیست رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://sepid.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://sepid.org/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">میزان شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">منبع:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><a href="https://sepid.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c.html">دفترچه ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yekan,tahoma; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p>


ارسال شده در تاریخ : شنبه 15 ارديبهشت 1397 - 19:23 توسط : sepid
آخرین مطالب :
علمی کاربردی چهارشنبه 19 دی 1397
مشاوره تحصیلی پنجشنبه 22 آذر 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ترکمنچای دوشنبه 21 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بنیس دوشنبه 21 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بناب مرند 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد ایلخچی 20 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اهر شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد اسکو شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد آذرشهر شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد هشترود شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد میانه شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مرند شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد مراغه شنبه 19 خرداد 1397
رشته های دانشگاه پیام نور واحد شبستر شنبه 19 خرداد 1397

مطالب تصادفی :
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی جغتای شنبه 19 خرداد 1397
رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی مهر و بهمن 97 شنبه 19 خرداد 1397
لیست رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون تیزهوشان استان بوشهر - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
شهریه علمی کاربردی شنبه 19 خرداد 1397
انتخاب رشته کنکور کاردانی فنی حرفه ای شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته میهمانداری هواپیما شنبه 19 خرداد 1397
کلید سوالات آزمون نمونه دولتی شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون نمونه دولتی استان فارس - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی شبستر شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام آزمون تیزهوشان استان آذربایجان غربی- www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی دهلران شنبه 19 خرداد 1397
لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد شنبه 19 خرداد 1397
اعلام نتایج آزمون تیزهوشان خراسان جنوبی - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397
اعلام نتایج آزمون تیزهوشان زنجان - www.azmoon.medu.ir شنبه 19 خرداد 1397